Edukacja

Rozmowy o doradztwie metodycznym w województwie kujawsko-pomorskim

Dnia 17 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, dyrektorów wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na temat wypracowania modelu doradztwa metodycznego w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Spotkanie zespołu roboczego było wynikiem trzech zebrań zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. Podczas spotkania omówiono rolę wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli, a także rolę nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych. Na przykładzie dobrych praktyk został zaprezentowany jeden ze schematów współpracy, realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu z Miastem Brodnica. W czasie dyskusji padły różne koncepcje usprawnienia współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z samorządami lokalnymi w zakresie doradztwa metodycznego na terenie naszego regionu. Podkreślono potrzebę kompleksowego wsparcia szkół poprzez szeroką i skuteczną sieć doradztwa metodycznego. Kolejne spotkanie, które będzie dotyczyło wypracowania najlepszych rozwiązań służących poprawie jakości edukacji w naszym regionie oraz omówienia możliwości prawych koordynowania pracy doradców metodycznych przez wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli zaplanowano na pierwszą połowę lipca br.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)