Edukacja

Pracownicy KPCEN w Bydgoszczy
Pracownicy KPCEN w Bydgoszczy

Rok szkolny 2019/2020 – zestawienia i refleksje

Rok szkolny 2019/2020 przechodzi do historii. Był inny niż wszystkie dotychczasowe, choć jedno pozostało niezmienne – KPCEN w Bydgoszczy jak zawsze dbało o zaspakajanie potrzeb nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek. Zapewne stąd bierze się sukces placówki. Mimo trudnej sytuacji pandemii nauczyciele konsultanci zorganizowali 540 grup szkoleniowych i przeszkolili 9446 dyrektorów i nauczycieli. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, uruchomiono różnorodne formy pracy zdalnej: webinaria, warsztaty online, kursy kwalifikacyjne, sieci współpracy i samokształcenia, ponadto codziennością stały się wideokonsultacje i wideodyżury.

 

Niewątpliwym osiągnięciem było zorganizowanie dwóch kursów kwalifikacyjnych: zarządzania oświatą oraz wczesnego nauczania języka angielskiego. Ważne dla rozwoju placówki było także pozyskanie 16 doradców metodycznych. Ponadto KPCEN w Bydgoszczy brało udział w 20 programach edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych. Podpisano 5 porozumień o współpracy, pozyskano 7 honorowych patronatów nad ważnymi przedsięwzięciami Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i 8 patronatów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Placówka brała także udział w programach rządowych oraz projektach realizowanych przez Samorząd Województwa. O ciekawych wydarzeniach w firmie nauczyciele konsultanci informowali środowisko oświatowe, zamieszczając wpisy na stronie internetowej KPCEN, portalu Edupolis i stronie Urzędu Marszałkowskiego: kujawsko-pomorskie.pl – tu ukazało się ponad 100 wpisów. Dyrektor placówki oraz nauczyciele konsultanci pisali także artykuły do dwumiesięcznika UczMy – powstało 30 interesujących materiałów, które można przeczytać w tradycyjnej, ale także elektronicznej wersji czasopisma.

KPCEN w Bydgoszczy to rozpoznawalna marka w środowisku oświatowym województwa. Nie byłoby jednak tak wielu sukcesów, gdyby nie fakt, że dyrekcja i pracownicy tworzą zgrany zespół ludzi, którzy świetnie się rozumieją, lubią, słuchają wzajemnie, a to wyzwala kreatywność i wzmacnia chęć pracy na rzecz nauczycieli. Dyrektor KPCEN przyznał trzy statuetki mrówki osobom, które  w roku szkolnym 2019/2020 wykazały się szczególną pracowitością: Krystynie Karpińskiej, Grzegorzowi Nazarukowi i Ilonie Zduńczuk. Gratulując nagrodzonym, podkreślił, że na sukces placówki składa się wielki wkład pracy każdego z pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Oprac. A. Rupińska
foto R. Gorczyca