Edukacja

Logo PBW im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

Relacja z konferencji „Biblioteka – Środowisko – Różnorodność działań”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy we współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Bydgoszczy zorganizowała konferencję „Biblioteka – Środowisko – Różnorodność działań”.

 

Odbyła się ona 14 listopada 2018 roku w godzinach 10.00-14.30 w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

Pierwszym punktem konferencji było podsumowanie wojewódzkiego konkursu literacko-plastycznego dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych „Wielcy Polacy dla niepodległości”, zorganizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego oraz Szkołę Podstawową nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Dyrektor wspomnianej szkoły, Agata Szumińska oraz nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Małgorzata Tyczyńska przedstawiły cele oraz wyniki konkursu. Uczniowie SP nr 19 zaprezentowali krótki pokaz słowno-muzyczny.

 

Następnie prelegentka Małgorzata Wdowczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach zaprezentowała temat „Aleksandrów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Danilewicz Zielińska – człowiek książki, inspirator”.

 

Drugą prelegentką była Wiesława Jędrzejczykowa, redaktor naczelna Wydawnictwa Literatura, która wygłosiła prelekcję „Wartości w literaturze dla dzieci”. Zaprezentowała jednocześnie wiele mądrych i ciekawych książek, ukazujących się nakładem tego wydawnictwa.

 

Po półgodzinnej przerwie kawowej kolejny gość, Joanna Kotwicka przedstawiła prelekcję „Kolory kultury – tworzenie projektu międzykulturowego w ramach działań biblioteki szkolnej”. Pani Joanna jest nauczycielem bibliotekarzem oraz nauczycielem etyki w Zespole Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy, a także doradcą metodycznym w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w zakresie edukacji ucznia cudzoziemskiego i reemigranta oraz wiceprezesem Fundacji Asante.

 

Kolejne prelegentki, Joanna Guzińska i Agnieszka Gąsiorowska, nauczyciele bibliotekarze Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej podkreśliły znaczenie tajemniczego pokoju zagadek w wystąpieniu „Zagadkowa biblioteka, czyli escape room w bibliotece”.

 

Kolejny temat konferencji dotyczył roli gier w bibliotece i brzmiał „Wygrana biblioteka, czyli Akademia Gier Logicznych w PBW”. Przedstawiły go Ewa Bielska i Justyna Frelichowska, nauczyciele bibliotekarze Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, a jednocześnie inspiratorki wspomnianej Akademii.

 

Ostatnim punktem programu konferencji było zaprezentowanie „Realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w PBW w Bydgoszczy” przez Ewę Bedełek, kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Pani Ewa jest również ekspertem MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz pomysłodawczynią projektów edukacyjnych, m.in. „Wszystko co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”.

 

Po tym wystąpieniu podziękowano wszystkim za przybycie oraz zaproszono na kolejne konferencje, które będzie organizować Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego
w Bydgoszczy.


Oprac. Beata Cieślińska
www.pbw.bydgoszcz.pl

 

Nagradzanie laureatów, fot. PBW im. M. Rejewskiego w BydgoszczyPodsumowanie konkursu - Dyrektor SP nr 19, fot. PBW im. M. Rejewskiego w BydgoszczyPrelegentka Ewa Bedełek, fot. PBW im. M. Rejewskiego w BydgoszczyPrelegentka Ewa Bedełek-NPRCz, fot. PBW im. M. Rejewskiego w BydgoszczyPrelegentka Joanna Kotwicka, fot. PBW im. M. Rejewskiego w BydgoszczyPrelegentka Małgorzata Wdowczyk, fot. PBW im. M. Rejewskiego w BydgoszczyPrelegentka Wiesława Jędrzejczykowa, fot. PBW im. M. Rejewskiego w BydgoszczyPrelegentki Ewa Bielska i Justyna Frelichowska, fot. PBW im. M. Rejewskiego w BydgoszczyPrelegentki Joanna Guzińska i Agnieszka Gąsiorowska, fot. PBW im. M. Rejewskiego w BydgoszczyProwadzące konferencję, Beata Cieślińska i Agnieszka Handzel, fot. PBW im. M. Rejewskiego w BydgoszczyPubliczność konferencyjna, w tle nagrodzone prace, fot. PBW im. M. Rejewskiego w BydgoszczyWystęp słowno-muzyczny, fot. PBW im. M. Rejewskiego w BydgoszczyZaproszeni goście, na pierwszym planie dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska, fot. PBW im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy