Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Przyszłość kwalifikacji w sektorze NUB – wojewódzka konferencja za nami!

25 października 2022 roku w Sali im. Bydgoskiego Marca 1981 Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele uczelni i biznesu mieli okazję uczestniczyć w konferencji Przyszłość Kwalifikacji w Sektorze NUB.

 

Wydarzenie objęte było Honorowym Patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

Organizatorem konferencji była Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe, a partnerem przedsięwzięcia Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Zaproszeni przedstawiciele edukacji i biznesu starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, które z kompetencje jutra będą niezbędne  w sektorze NUB w przyszłości i w  jaki sposób  kształtować je we współpracy z jednostkami edukacji formalnej.

 

Uczestnicy konferencji wysłuchali niezwykle intersujących wystąpień:

  • Megatrendy, czas zmian, szanse i możliwości rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego i Polski”, Piotr Fałek, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe
  • „Sektor NUB na przykładzie Bydgoszczy”,  Edyta Wiwatowska, Prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.,
  • „Sektor NUB a kujawsko-pomorski rynek pracy”, Justyna Kotolińska, kierownik Oddziału Zamiejscowego w Bydgoszczy, WUP w Toruniu
  • „Nowe kwalifikacje w Grudziądzu”, Alina Lewandowska, Wiceprezydent Grudziądza
  • „Jak wygenerować zainteresowanie nauczycieli i uczniów projektowaniem i drukowaniem 3D?”, Robert Preus, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
  • „ Kompetencje jutra w szkołach kujawsko-pomorskiego”, Iwona Andrzejewska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Olbrzymich emocji dostarczył panel dyskusyjny dotyczący współpracy edukacji i biznesu w kontekście rozwoju kompetencji jutra. Przedstawiciele szkół, uczelni wyższych oraz pracodawców przedstawili swoją wizję koniecznych zmian warunkujących sukces w kształceniu zgodnie ze strategią Gospodarki 4.0.

 

Opracowała: Roma Gorczyca