Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Przygotuj swojego ucznia do egzaminu– szkolenia KPCEN w Toruniu

Zapraszamy na szkolenia dotyczące wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym, które odbędą się 19 października 2021 r. w godz. 17.00-18.30 w formie zdalnej:

 

Na szkoleniach zostaną omówione wymagania wg aktualnego rozporządzenia MEiN, praktyczne aspekty zadań na podstawie arkuszy egzaminacyjnych, wskazówki, jak przygotować uczniów do egzaminów w 2022 r.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu