Edukacja

obraz olejny „Koncert Jankiela” Jana Czesława Moniuszki (1853-1908)

Projekt edukacyjny „Czytając Mickiewicza”

W bieżącym roku szkolnym Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej realizuje kolejny projekt edukacyjny, którego głównym celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

Tym razem spróbujemy zachęcić uczniów do sięgnięcia po twórczość Adama Mickiewicza. Jest to wybór nieprzypadkowy, bowiem w drugiej połowie czerwca br. minęło dokładnie dwieście lat od ukazania się pierwszego tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza, którego główną część stanowiły „Ballady i romanse” wyznaczające początek polskiego romantyzmu.

 

Główną część projektu stanowi III edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wokół książki dziecięcej i młodzieżowej” pt. „Czytając Mickiewicza”, adresowanego do dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego (od IV klasy szkoły podstawowej). Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

W ramach projektu przewidujemy także zorganizowanie stacjonarnej wystawy różnych wydań utworów Adama Mickiewicza; stacjonarnej lub wirtualnej wystawy prac plastycznych laureatów konkursu; zajęć dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; warsztatów teatralnych z cyklu „Skrzynka inspiracji” (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu) oraz wykładów edukacyjnych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Będzie również można sprawdzić swoją wiedzę na temat Mickiewicza i jego twórczości, rozwiązując quizy, które opublikujemy już wkrótce.

 

Informacje na temat wydarzeń odbywających się w ramach projektu będą się ukazywały na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

 

Na fotografii obraz olejny „Koncert Jankiela” Jana Czesława Moniuszki (1853-1908)

 

Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego