Edukacja

Procedury Niebieskiej Karty w świetle nowych uprawnień

7 listopada 2023 roku Pracownia Wychowania i Psychologicznej Pomocy Szkole zorganizowała w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy konferencję Procedury Niebieskiej Karty w świetle nowych uprawnień. Konferencja połączona z warsztatami była kierowana do wychowawców, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli wszystkich typów szkół.

 

Licznie zgromadzeni uczestnicy poznali obowiązki przedstawicieli placówek oświatowo-wychowawczych, algorytm postępowania oraz procedury obowiązujące podczas zakładania Niebieskiej Karty. Spotkanie poprowadziła nadkomisarz Monika Hermann z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

 

Oprac. Magdalena Chylebrant-Karolak