Edukacja

Pożegnanie absolwentów Medyka

Zakończyliśmy kolejny rok szkolny, pełen wyzwań, sukcesów i wspólnych osiągnięć. Był to czas intensywnej nauki, rozwijania pasji i budowania relacji, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. W piątkowe popołudnie 21 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu oraz zakończenie mijającego roku szkolnego. Pani dyrektor w towarzystwie opiekunów wręczyła świadectwa ukończenia nauki słuchaczom kierunków higienistka stomatologiczna, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej oraz terapeuta zajęciowy.

 

Dyrektor szkoły Pani Urszula Majewska podziękowała absolwentom za odpowiedzialne podejście do nauki oraz aktywny udział w życiu szkoły. Zwróciła też uwagę zebranych na konieczność nieustannego doskonalenia i rozszerzania własnego potencjału, co jest ważne dla osobistego rozwoju oraz kluczem do sukcesu w życiu zawodowym. Nauczycielom z kolei wyraziła wdzięczność za ich poświęcenie, profesjonalizm i troskę o rozwój każdego słuchacza. Wasza praca jest fundamentem osiągnięć Centrum podkreśliła w swoim wystąpieniu.

 

Podniosłą chwilą było złożenie przez absolwentów ślubowania będącego zobowiązaniem do etycznego i odpowiedzialnego wykonywania przyszłego zawodu. Następnie słuchacze kończący edukację złożyli na ręce Pani Dyrektor podziękowanie za wsparcie, nieustającą motywację do zdobywania wiedzy oraz budowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Przedstawicielka społeczności szkolnej pożegnała koleżanki i kolegów życząc im odnalezienia się w pracy oraz szczęścia w życiu osobistym.

 

Na zakończenie zebrani wysłuchali występu Jesiki Konewki słuchaczki pierwszego roku kierunku technik elektroradiolog.

 

Autorzy tekstu: Monika Kurzawa, Monika Kwaśniewska-Adryan

www.medykino.com.pl

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.