Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego. Planowanie pracy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych na warsztaty POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO. PLANOWANIE PRACY. Odbędą się one w formie zdalnej 4.02.2021 roku o godz. 15.00. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia  wynikające ze zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021. Wspólnie zaplanujemy pracę w II semestrze, omówimy materiał ćwiczeniowy uwzględniający podstawowe umiejętności i wymagania sprawdzane w czasie egzaminu w 2021 roku.

 

Link do formularza rejestracyjnego:
http://cen.bydgoszcz.pl/zarejestruj/120

 

Zapraszam do udziału w warsztatach!

 

Oprac. I. Rostankowska