Edukacja

Potrzeby rynku pracy naszą misją – VIII edycja

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza VIII edycję konkursu dla szkół publicznych prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży.

Współorganizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Konkurs realizowany jest pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja, spośród uczestników konkursu tych szkół, które najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

  1. Trzyletnie Branżowe szkoły I stopnia kształcące uczniów nie będących młodocianymi pracownikami.
  2. Pięcioletnie technika.

 

Na zgłoszenia czekamy do 20 października 2023 r.

Regulamin konkursu

 

Tekst: Paweł Szmalc, Dep. Edukacji