Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

POMNOŻYĆ KREATYWNOŚĆ, CZYLI MIEDZYNARODOWE ŚWIĘTO KROPKI

29 września 2020 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizowało ponadprzedmiotową konferencję Pomnożyć kreatywność, czyli Międzynarodowe Święto Kropki. Przyczynkiem do organizacji konferencji było Międzynarodowe Święto Kropki, obchodzone na całym świecie we wrześniu i celebrujące kreatywność, współpracę, odwagę i zabawę. Konferencję rozpoczął wykład Justyny Adamskiej Zacznijmy od kropki, naświetlający różne spojrzenia na kreatywność i sukces w zdobywaniu nowych kompetencji.

 

Ważnym punktem programu było uhonorowanie laureatów Wojewódzkiego Konkursu Nauczyciel z Pasją 2020 przez Roberta Preusa dyrektora KPCEN w Bydgoszczy oraz Annę Rupińską przewodniczącą jury konkursowego.

 

Następnie uczestnicy wzięli udział w warsztatach rozwijających kreatywność nauczycieli i uczniów. Zajęcia plastyczne Na początku była kropka przeprowadziła Krystyna Karpińska, matematyczne Po(Waga) małej kropki Justyna Prud oraz multidyscyplinarne Kropka w kropkę … na kostce do gry Grażyna Szczepańczyk z Ewą Grzanką doradcą metodycznym KPCEN w Bydgoszczy.

 

Opr. J. Adamska
Foto J. Szczepańczyk

E. Grzanka, G. Szcepańczyk_warsztaty 'Kropka w kropkę … na kostce do gry'Justyna Adamska_wykład otwierający konferencjęJustyna Prud_warsztaty 'Po(Waga) małej kropki'Krystyna Karpińska_warsztaty 'Na początku była kropka'Uczestnicy konferencji 'Pomnożyć kreatywność'