Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Podsumowanie Konkursu dla nauczycieli na zaprojektowanie gry dydaktycznej GRAby, dęby, jodły, świerki… . Drzewa w województwie kujawsko-pomorskim

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w roku szkolnym 2020/2021 po raz kolejny zaprosiło nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół do udziału w konkursie  na  zaprojektowanie  gry  dydaktycznej,  GRAby, dęby, jodły, świerki… . Drzewa w województwie kujawsko-pomorskim, której  motywem  przewodnim  są  drzewa.

 

Celem konkursu jest promowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego, inspirowanie twórczością Leona Wyczółkowskiego do kreatywnego działania nauczyciela na rzecz dzieci i młodzieży, a także promowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i metodycznych w pracy z dziećmi i uczniami oraz upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych.

Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Wpisuje się on w przedsięwzięcia podejmowane w ramach IV edycji projektu Leon Wyczółkowski inspiruje przez Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy.

Jury konkursu po analizie nadesłanych prac postanowiło przyznać następujące miejsca:

I miejsce ex aequo
Katarzyna Jaworska

IM DALEJ W LAS, TYM WIĘCEJ DRZEW

(Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Dursztynie)

 

Anna Stasiak-Lewandowska

DĘBY, SOSNY, ŚWIERKI, CISY… DZIŚ ZWIEDZAJĄ LAS URWISY

(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Bydgoszczy)

 

II miejsce
Gizela Kaźmierczak
ZAGADKOWE DRZEWA
(Zespół Szkół w Łabiszynie)

 

III miejsce
Joanna Mróz

Iwona Kuziemska

Katarzyna Trojańczyk

Katarzyna Kowalczych

Małgorzata Kuch-Jarczewska

Kamila Rafalik

LEŚNĄ ŚCIEŻKĄ PRZEZ 4 PORY ROKU

(Niepubliczna Szkoła Podstawowa „4 Pory Roku” w Cielu)

 

Gratulujemy!

 

Oprac. I. Zduńczuk