Edukacja

Logotyp - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Podsumowanie konkursu literackiego o Ludwiku Rydygierze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy pod patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbiety Piniewskiej ogłosiła  konkurs literacki „Być jak Rydygier, czyli o łączeniu lekarskiej, wojskowej i wolnościowej pasji w życiu jednego człowieka” dla uczniów  szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja w środowisku „Roku Ludwika Rydygiera”.
 2. Kształtowanie postaw obywatelskich poprzez kultywowanie pamięci o wybitnych Polakach i przełomowych wydarzeniach.
 3. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą i historią regionalną: wydarzenia historyczne, sylwetki wybitnych postaci naszego regionu.
 4. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości i zainteresowań literackich (publicystycznych, dziennikarskich) uczniów.
 5. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

 

Komisja Konkursowa na posiedzeniu zdalnym  w dniu 17.11.2020 r. dokonała oceny prac konkursowych.

 

 Skład Komisji Konkursowej:

 1. Prof. dr hab. Ryszard Nowicki  – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Dr Maria Sobieszczyk  –  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 3. Iwona Rostankowska –  nauczyciel konsultant w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 4. Ewa Bedełek – kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Wybrano następujących laureatów :

 

 1. Anastazja Klufczyńska – Zespół Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 2. Katarzyna Jaroszewska –  II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika we Włocławku
 3. Julia Złotkowska –  IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

 

Wyróżnienia

 • Julia Antonowicz – IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
 • Maja Haręza – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu
 • Marianna Kiestrzyn – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu
 • Beniamin Rydzewski – IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
 • Maciej Skiba – Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
 • Michał Szuda – Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
 • Nikola Trzcińska – IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

      

Gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym w konkursie I

 

W związku z pandemią, o uroczystości wręczenia nagród poinformujemy po ustaleniu terminu.