Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Po egzaminie język nie zginie? Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych z języków obcych

12 lutego 2022 roku odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli języków obcych  zorganizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na platformie ClickMeeting. W wzięło w niej udział ponad 80 nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

 

Uczestnicy zapoznali się z formułą egzaminu maturalnego, który będzie obowiązywał od 2023 roku, oraz mieli okazję do porównania go  z egzaminem ósmoklasisty. Ponadto nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni KPCEN przedstawili szereg technik i materiałów wspierających skuteczne rozwijanie kompetencji językowych sprawdzanych na egzaminach i niezbędnych w codziennej komunikacji. Zaprezentowane pomysły i refleksje spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem uczestników.

 

Oprac. Justyna Adamska i Katarzyna Karska-Rasmus