Edukacja

Po co w szkole mózg?

Po co w szkole mózg?

26 marca 2015 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy odbyło się I Kujawsko-Pomorskie Forum Edukacyjne TRADYCJA I/CONTRA NOWOCZEWSNOŚĆ W OŚWIACIE. Organizatorami tego przedsięwzięcia były Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Wykład wprowadzający Po co w szkole mózg? dla licznie przybyłych uczestników, nauczycieli placówek oświatowych od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnychwygłosiła dr Dorota Eckermann-Szulgit, neuropsycholog, psycholog społeczny, wykładowca UMK w Toruniu.

 

Temat przewodni forum był  punktem wyjścia dyskusji panelowej prowadzonej przez dr. Tomasza Marcysiaka, socjologa, wykładowcę WSB w Bydgoszczy. W rozmowie uczestniczyli  przedstawiciele oświaty z różnych środowisk: naukowych, placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkół. Głos zabrali: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Kruszewski z Katedry Nauk społecznych WSB w Bydgoszczy, dr Dorota Ackermann-Szulgit – wykładowca studiów podyplomowych WSB w Bydgoszczy, dr Magdalena Zubiel-Kasprowicz z Katedry Nauk Społecznych WSB w Bydgoszczy, dr Jerzy Zastempowski, Robert Preus – nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji w Bydgoszczy, Eugeniusz Sobieraj – dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Bydgoszczy, Piotr Szczepańczyk – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy.

 

Następnie odbyły się warsztaty, które również miały pomóc w rozstrzygnięciu dylematu: tradycja i/contra nowoczesność w oświacie:

Rysowanie+Bazgranie=Ryślenie. Zobacz, dlaczego każdy z nas może i powinien rysować, aby skutecznej (się) uczyć – Natalia Klonowska;

Neurodydaktyka – radość i jakość uczenia się – Agnieszka Ważny;

Narzędzia coachingowe w edukacji – Agnieszka Manelska;

Tutoring to nie mentoring – Renata Myczka;

Różnorodne metody pedagogiczno-psychologiczne w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – Agnieszka Kasprowicz-Wójcik.

 

Zdecydowana większość nauczycieli wybierała złoty środek twierdząc, że i tradycja i nowoczesność są w oświacie niezbędne.

 

 

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 (TK)