Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Planuj z głową – doradztwo zawodowe w swojej szkole

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji w Bydgoszczy zaprasza doradców zawodowych wszystkich typów szkół na konferencję dotyczącą planowania działań doradczych w bieżącym roku szkolnym.
Spotkanie odbędzie się 12 października 2022 roku godz. 15.30 -17.30 na platformie ClickMeeting,

 

Nadrzędnym celem doradztwa zawodowego zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej jest wyposażenie uczniów w umiejętności przydatne w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej młodego człowieka. Oznacza to konieczność opracowania dobrego planu doradczego uwzględniającego tematykę zajęć i działania, które zapewnią uczniom kształcenie umiejętności radzenia sobie ze zmianami, rozwijanie własnych zainteresowań, uzdolnień i posiadanych umiejętności, poznanie procesu podejmowania decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów.


Program konferencji:

  1. Doradztwo zawodowe z perspektywy instytucji otoczenia biznesu – Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
  2. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia w doradztwie zawodowym
  3. Idea podejścia doceniające w doradztwie zawodowym
  4. Doradztwo na lekcjach przedmiotowych – obowiązek czy może forma zainteresowania swoim przedmiotem?
  5. Diagnoza potrzeb doradczych a oferta szkoleniowa Pracowni Szkolnictwa i Doradztwa Zawodowego
  6. Komunikaty, wolne głosy i wnioski.

 

Zapisz się

 

Opracowała: Wiesława Kitajgrodzka