Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

PLANOWANE DZIAŁANIA W KUJAWSKO-POMORSKIM CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na różnorodne przedsięwzięcia i formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa  i priorytetami Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019.

 

Szczegóły pod linkiem:

https://www.cen.bydgoszcz.pl/images/Aktualnosci/Rok_2018-2019/pa%C5%BCdziernik_2018/Planowane_dzia%C5%82ania.pdf