Edukacja

Logotyp Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

„Otwarci na autyzm- zauważ, zrozum, zaakceptuj!”

6 listopada w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbyła się konferencja naukowo- szkoleniowa „Otwarci na autyzm- zauważ, zrozum, zaakceptuj!” zorganizowana przez  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Przewodnicząca Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

 

Konferencja była skierowana do pedagogów, pielęgniarek, rodziców oraz do słuchaczy i kadry pedagogicznej Centrum, a także do wszystkich zainteresowanych. Miała na celu podniesienie świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu i poszerzenie wiedzy społecznej na temat docierania do instytucji wsparcia dla rodzin.

 

W trakcie konferencji  prelegenci, specjaliści i praktycy, przeprowadzili nas przez kolejne etapy życia z autyzmem: od diagnozy, poprzez dobór właściwej terapii, aż po wpływ autyzmu na funkcjonowanie rodziny.

 

Prelekcję „Różne strony spektrum autyzmu- klucz do właściwej diagnozy” wygłosiły Panie Anita Giersz- neurologopeda, terapeuta, dyrektor Centrum Badań, Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych „Tęcza” w Toruniu i Weronika Piskadło- pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta metody SI.

 

Przez szerokie zagadnienie jakim jest  „Kontakt, komunikacja, relacja- terapie wspomagające rozwój osób ze spektrum autyzmu” przeprowadziły nas Panie Agnieszka Sobecka- pedagog, terapeuta metody SI, Katarzyna Pietrzak- neurologopedia i Eliza Oliwkowska- pedagog specjalny, socjoterapeutka.

 

O funkcjonowaniu rodziny z dzieckiem ze spektrum autyzmu opowiedzieli Eliza i Łukasz Oliwkowscy .

 

Po wysłuchaniu wszystkich prelegentów na sali rozgorzała dyskusja wskazująca na duże zainteresowanie poruszoną tematyką.

 

Pani Urszula Majewska- Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w konferencji i wyraziła nadzieję na kolejne równie owocne spotkania.

 

Tekst: Agata Pasternak

Fotografia: Dariusz Antczak

 

http://www.medykino.com.pl/

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Agnieszka Sobecka - WykładowcaAnita Giersz - WykładowcaKatarzyna Pietrzak -WykładowcaLidia Foleher oraz Igor Bielwaski - prowadzący konferencjęRejestracja zaproszonych gościUrszula Majewska - Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w InowrocławiuWeronika Piskadło - wykładowcaWykładowcy Eliza i Łukasz Oliwkowscy