Edukacja

Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice Interaktywne w nowoczesnej szkole

Dnia 17 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 31/1261/16 przyjął założenia regulaminu I Wojewódzkiego Konkursu „Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice Interaktywne w nowoczesnej szkole”. Konkurs ten jest skierowany do nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy we współpracy z uczniami z dwóch grup wiekowych: 6-12 lat oraz 12-16 lat przygotują prace w trzech odrębnych kategoriach:

 

  • projekt słowny (reportaż prasowy);
  • projekt wizualny (fotoreportaż, film, czas trwania: do 45 minut);
  • projekt dźwiękowy (słuchowisko, czas trwania: do 45 minut);

 

przy czym wszystkie ww. projekty muszą dotyczyć wiedzy i doświadczeń związanych z wykorzystywaniem tablic interaktywnych w szkołach.

 

Laureatom przyznane zostaną po trzy nagrody dla wymienionych dwóch grup wiekowych:

 

  • I miejsce – 750,00 PLN
  • II miejsce – 650,00 PLN
  • III miejsce – 600,00 PLN

 

Komisja Konkursowa dokona analizy nadesłanych prac oraz wyboru laureatów spośród nauczycieli w każdej z trzech kategorii konkursowych osobno dla każdej z dwóch grup wiekowych, z którymi nauczyciel współpracuje.

 

Szkoła przesyła dokumentację konkursową w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2016 r.

 

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Departament Edukacji (TK).