Edukacja

konferencyjne skrzydła autor - K. Lewandowska
konferencyjne skrzydła autor – K. Lewandowska

Ogólnopolska konferencja „Dorastanie bez lęków i presji” przeszła już do historii…

7 października 2023 roku w Bibliotece UKW odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pt.: ”Dorastanie bez lęku i presji”, zorganizowana przez Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Przygotowując tematykę konferencji chcieliśmy wyjść naprzeciw problemom, z którymi borykać muszą się uczniowie i nauczyciele w dzisiejszym świecie oraz podjąć próbę zdefiniowania tych problemów, poznania mechanizmów zakłócających proces dorastania, a także możliwości i sposobów, by stawić im czoła.

W konferencji udział wzięło 200 osób – dyrektorów, nauczycieli ze szkół masowych województwa kujawsko-pomorskiego, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także dyrektorzy i nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół szpitalnych z różnych regionów Polski, m.in. z Łodzi, Poznania, Zabrza, Stargardu Gdańskiego, Olsztyna, Świecia.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Piotr Całbecki Marszałek Województwa  Kujawsko-Pomorskiego, Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy, Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dr hab. Benedykt Odya prof. Uczelni, Marek Michalak Dyrektor Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, a także Fundacja Orange, w partnerstwie z którą konferencja była zorganizowana.
W wydarzeniu w charakterze gościa uczestniczyła Pani Beata Więckowska – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji UM.

Uroczystego otwarcia dokonała Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Pedagogiki UKW dr Elżbieta Okońska. Wszystkich uczestników powitała Izabela Maciejewska – dyrektor Zespołu Szkół nr 33, która zwróciła uwagę, że edukacja to przede wszystkim relacje i podmiotowe traktowanie uczniów, z szacunkiem, akceptacją i empatią. Podkreśliła również, że to od nas nauczycieli w dużej mierze zależy jak uczniowie będą postrzegać siebie i otaczający świat, czy będą aktywni, czy będą chcieli podejmować różne działania i w jaki sposób stworzymy im przestrzeń do rozwoju, doświadczania, nauki i pracy.

Pierwszy wykład inaugurujący pt. „Raz A, dwa razy E. Akceptacja i Empatia w Edukacji” wygłosił prof. dr hab. Roman Leppert, który zwrócił uwagę jak ważna w edukacji jest empatia i akceptacja. Zarówno empatia poznawcza, emocjonalna, ludzka jak też instytucjonalna, która powinna objawiać się poprzez zwiększenie autonomii i przestrzeni edukacyjnej w pracy pedagogów.

Podczas drugiego wystąpienia pt. „Dorastanie bez lęku i presji: czy to możliwe w dzisiejszych czasach?” prof. dr hab. Sylwia Jaskulska podkreśliła wagę relacji z nastolatkami przez pryzmat teorii więzi i zwróciła uwagę na możliwości i sposoby wspierania nastolatków dostosowane do potrzeb współczesnych czasów.

Dr Konrad Ciesiołkiewicz podzielił się z uczestnikami odpowiedzią na pytanie: „Czy potrafimy zdefiniować główne bariery rozwoju praw i podmiotowości dziecka w dobie społeczeństwa informacyjnego?”. Zwrócił uwagę na wzmacnianie kompetencji społecznych i emocjonalnych, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie respektowania praw dziecka oraz na edukację medialną z podkreśleniem znaczenia higieny cyfrowej. Zaakcentował też ważność wzmocnienia systemu wsparcia dziecka, w zakresie zdrowia psychicznego.

Kolejny prelegent – dr Marcin Bednarczyk podczas wykładu poruszył niezwykle ważny temat: „Młodzież transpłciowa w perspektywie psychospołecznej. Wyzwania dla wychowawców i opiekunów”. Swoim wystąpieniem zwrócił uwagę na aspekty systemowej dyskryminacji najmłodszych, uprzedmiotowienie dziecka w procesie edukacji oraz na braki w kompetencjach społeczeństwa w zakresie transpłciowości dzieci i młodzieży.

Ostatnie wystąpienie konferencyjne dr Magdaleny Grabowskiej dotyczyło: „Zagrożeń dla rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży”. Prelegentka mocny akcent położyła na omówienie zagrożeń, które mają decydujący wpływ na rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży w dzisiejszym świecie. Pani doktor omówiła również istotne czynniki zakłócające formowanie się tożsamości płciowej.

Uświetnieniem konferencji był koncert Emilii Pawłowskiej, który niezwykle wpisał się w tematykę i nastrój spotkania oraz otworzył przestrzeń do rozmów o wrażliwości. Muzyka i słowa piosenek zabrały słuchaczy w niezwykłą podróż do głębszych zakamarków ich uczuć. Otrzymaliśmy piękną lekcję ludzkiej wrażliwości i nadziei, oraz doceniania tego, co mamy.

W trakcie przerwy konferencyjnej na uczestników czekał słodki poczęstunek ufundowany przez Fundację Piękny Dzień Mamy, Szkołę Podstawową im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie, Cukiernię Wypieki Jak Dawniej, Cukiernię Finezja Smaku, Panią Grażynę Gutkowską i inne osoby prywatne.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia konferencji. Szczególne podziękowania należą się Fundacji Orange, bez której wsparcia nie byłoby możliwe zorganizowanie w tak szerokim wymiarze naszej konferencji.

 

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali upominki w postaci breloczków z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. Breloczki te wykonane były przez uczniów naszej szkoły w ramach realizacji projektu edukacyjnego pt. „ Weź ze sobą breloczek mocy”. Do breloczków dołączony został kod QR, po którego zeskanowaniu każdy otrzymał dedykowany sobie cytat.

 

Emocje i refleksje po tegorocznej konferencji są cały czas w nas obecne. Dla wielu była to prawdziwa intelektualna uczta w doborowym towarzystwie niezwykłych prelegentów i gości. Jako organizatorów ogromie cieszy nas, że nasza konferencja, po raz kolejny, spotkała się z się dużym zainteresowaniem, co daje nam motywację do podejmowania kolejnych wyzwań.

 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby ta konferencja miała taki wymiar.

Mamy nadzieję, że każdy osoba uczestnicząca w konferencji znalazła swoją, interesującą ją przestrzeń, a także miała możliwość rozmów, wymiany doświadczeń i szukania odpowiedzi na wiele nurtujących pytań związanych ze sposobami przeciwdziałania poczuciu lęku i presji w obszarze edukacyjnym.

 

Opracowanie: Katarzyna Sypniewska, Małgorzata Ziętara