Edukacja

Logotyp PBW w Bydgoszczy

Od przedszkola do biblioteki – seminarium online

Ponad pięćdziesiąt osób, głównie nauczycieli wychowania przedszkolnego, zgłosiło zainteresowanie udziałem w szkoleniu „Od przedszkola do biblioteki”, które odbyło się 12 maja 2021 r.

 

Nie wszyscy zarejestrowani połączyli się za pomocą przesłanego im linku, ale tym, którzy znaleźli czas, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy bardzo dziękuje za udział w seminarium.

Spotkanie przebiegało według następującego programu:

Powitanie uczestników – Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy;

Co zrobić by książka była światem, czyli początki inicjacji literackich najmłodszych – dr Maria Sobieszczyk – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

Działania edukacyjne w ramach Dziecięcej Akademii Czytania Bajek – Joanna Grabowska-Janowiak, Grażyna Ruta-Balińska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy;

Teatrzyk Kamishibai w wychowaniu do wartości – Ewa Bedełek – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy;

Propozycje Akademii Gier Logicznych dla przedszkoli – Ewa Bielska, Justyna Frelichowska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy.

 

Więcej informacji i zdjęć na stronie: https://pbw.bydgoszcz.pl/od-przedszkola-do-biblioteki-seminarium-online/

 

PBW w Bydgoszczy

 

Dr Maria Sobieszczyk z UKW - prelegentkaDyrektor PBW Ewa Pronobis-SosnowskaPrelegentka Ewa BedełekPrelegentki Grażyna Ruta-Balińska oraz Joanna Grabowska-JanowiakPrezentacja różnych książek dla dzieci