Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

O rozwiązywaniu zadań tekstowych przez siódmoklasistów. Rekomendacje dla nauczycieli matematyki

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprosiło nauczycieli matematyki szkół podstawowych wraz z uczniami klas siódmych do udziału w badaniu umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych. Diagnozę przeprowadzono w dniach 20-21 września 2023 roku. Uczestniczyło w niej 1848 uczniów klas VII z ponad osiemdziesięciu szkół naszego województwa. Dla większości uczniów test okazał się umiarkowanie trudny, a średni wynik uzyskany przez siódmoklasistę to 58,13%. Najłatwiejsze były zadania jednoetapowe, wymagające wykonania prostych nieskomplikowanych działań, najtrudniejsze – zadania wymagające zbudowania strategii rozwiązania. Na wyniki testu miała wpływ niska sprawność rachunkowa siódmoklasistów, problemy za zrozumieniem czytanego tekstu oraz brak motywacji do samodzielnego podejmowania prób rozwiązania zadania.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową analizą wyników diagnozy, wykorzystania rekomendacji w planowaniu pracy nauczycieli matematyki i mobilizowania uczniów do rozwiazywania zadań tekstowych.

 

Link do szczegółowej analizy oraz wnioski i rekomendacje dla nauczycieli znajdują się w załączniku.

 

Oprac. J. Prud