Edukacja

W nastroju twórczej pracy
W nastroju twórczej pracy

Nowy numer Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Oświatowego UczMy przygotowany

Redaktorzy czasopisma oświatowego „UczMy”  spotkali się w celu omówienia kolejnego numeru pisma, które ukaże się w marcu 2018 r. Zespół spotyka się przed wydaniem każdego numeru, aby ustalić jego zawartość merytoryczną, zaplanować następny, ustalić terminy pozyskiwania oraz przesyłania materiałów.

 

Tym razem redaktorzy zebrali się 16 stycznia 2018 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Czasopismo redagują konsultanci z KPCEN w Bydgoszczy, Torunia i Włocławka, a Michał Babiarz z ramienia Urzędu Marszałkowskiego koordynuje pracą zespołu.

 

Redakcja zaprasza wszystkie osoby związane z edukacją do współpracy, dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami na łamach dwumiesięcznika „UczMy” w różnych działach: dział tematu przewodniego, Regionalne okno, Oblicza edukacji, Biblioteki Pedagogiczne dla edukacji.

 

Regulamin redakcji czasopisma oraz wszystkie numery przeglądu oświatowego „UczMy” znajdują się na stronach:

www.kpcen-torun.edu.pl/wydawnictwa

 www.edupolis.pl

www.kpcen-torun.edu.pl

 

Oprac. Danuta Potręć, red. „UczMy”,

Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)

 

Członkowie zespołu redakcyjnegoKoleżeńska konsultacjaW nastroju twórczej pracy