Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Nowy doradca metodyczny w KPCEN w Bydgoszczy

16 maja 2022 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy pozyskało nowego doradcę metodycznego. Pani Kamila Bagniewska wspiera nauczycieli matematyki i rady pedagogiczne szkół podstawowych na obszarze powiatów: bydgoskiego (gminy: Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Osielsko, Solec Kujawski), sępoleńskiego, świeckiego i tucholskiego. Trójstronne porozumienie w tej sprawie zostało podpisane między Markiem Gralikiem, Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty, Dariuszem Łobockim, dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie oraz Robertem Preusem, dyrektorem KPCEN w Bydgoszczy.

 

Do zadań doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

  • rozwijaniu umiejętności metodycznych
  • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów
  • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania
  • podejmowaniu działań innowacyjnych.

 

Pani Kamili Bagniewskiej życzymy wielu sukcesów metodycznych, a dyrektorów i nauczycieli szkół zachęcamy do skorzystania z pomocy nowego doradcy.

 

Oprac. Robert Preus