Edukacja

Logo

Nowoczesna edukacja – wykorzystanie mobilnych pracowni dydaktycznych

Nowoczesne pracownie dydaktyczne znajdujące się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zostaną uroczyście otwarte 2 lutego 2014 r. w Auli NKJO, ul. Henryka Sienkiewicza 38 w Toruniu. Uroczystość zaszczycą swoją obecnością Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i  Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz inni goście.

 

Uczniowie i nauczyciele województwa kujawsko-pomorskiego już wkrótce będą mieli możliwość wykorzystania narzędzi, jakimi dysponuje nowoczesna edukacja podczas lekcji chemii, biologii, fizyki, geografii i przyrody.

 

Proste w obsłudze oprogramowanie SPARKvue (system pomiarowy PASPORT firmy PASCO) daje możliwość wykorzystania w pracowni i w terenie prostych pomiarów, głównie dotyczących zanieczyszczeń występujących w powietrzu. Będzie można dokonywać pomiarów hałasu, zawartości  dwutlenku węgla  i tlenu rozpuszczonego oraz mierzyć pH substancji różnych roztworów występujących w życiu codziennym.  Czujniki biometryczne umożliwią pomiary tętna, wilgotności i przewodności skóry oraz zobrazowanie przebiegów EKG na ekranie komputera. Wykorzystując czujniki temperatury, uczniowie będą mogli zbadać jej wpływ na szybkość reakcji chemicznych. To tylko niektóre możliwości, jakie daje użytkowanie nowoczesnych pracowni.

 

Urząd Marszałkowski wyposażył Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku w 15 mobilnych i 3 stacjonarne pracownie dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych.

 

(TK)