Edukacja

Normalizacja w szkole

Polski Komitet Normalizacyjny we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli zawodu na warsztaty dotyczące zagadnień związanych z podstawami normalizacji i oceny zgodności, które zostały wprowadzone dla efektów kształcenia w 215 zawodach.

 

Uwzględnienie tematyki normalizacji w procesie edukacyjnym wynika z zapisów podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 roku).

 

Absolwenci szkół dzięki zdobytej wiedzy o normach i normalizacji zwiększą swoje szanse na rynku pracy, przyczynią się do większej konkurencyjności przedsiębiorstw, w których będą pracować, lepiej wykorzystają innowacyjne technologie, a także będą świadomymi konsumentami.

 

Termin spotkania: 29.03.2022 w  godz. 16.30 – 18.00 na platformie ClickMeeting.

 

Link do zapisów _ Normalizacja w szkole

Opracowała:  W. Kitajgrodzka