Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

NEURODYDAKTYKA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

Program wsparcia szkół w efektywnym kształceniu zgodnie z aktualną wiedzą o uczeniu się mózgu.

 

Celem programu jest przygotowanie nauczycieli do wdrożenia zasad ułatwiających proces uczenia się ucznia z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu mózgu.

W programie proponujemy:

Wykład – 4 godz.

Neurobiologiczne podstawy uczenia się, czyli jak uczy się mózg?  

 • Zadziwiający mózg – zmiany w mózgu podczas uczenia się
 • Mózg nastolatka – co warto wiedzieć, aby zrozumieć ucznia?
 • Prawidłowości w uczeniu się mózgu
 • Wspomaganie pamięci – jak ułatwić transfer informacji z pamięci krótkotrwałej
  do długotrwałej i budować trwałą wiedzę
 • Mózg jako organ społeczny – dlaczego dla ucznia najważniejsze jest poczucie przynależności?
 • Empatyczny nauczyciel – czy zawsze nauczyciel pomaga uczniowi w uczeniu się.
  Co wiemy o neuronach lustrzanych?
 • Wymagający mózg – jaki wpływ na efektywne uczenie się ma tryb życia ucznia?

Warsztaty – 4 godz.

Rekomendacje do pracy dydaktycznej nauczycieli wynikające z wiedzy o funkcjonowaniu mózgu – jak zaplanować lekcję zgodnie z zasadami neurodydaktyki?

Pozostałe warsztaty do wyboru

 1. Ruch, działanie, humor, czyli neurodydaktyka w praktyce. (3 godz.)
 2. Metody i techniki ułatwiające efektywne uczenie się, m.in. rysicielstwo, mnemotechniki ( 8 godz.)
 3. Aby uczniowi chciało się chcieć – jak podnieść samoocenę ucznia i budować wiarę we własne możliwości? (3 godz.)
 4. Najważniejsze są relacje – jak budować dobre relacje między uczniami, nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami, jak radzić sobie ze stresem i emocjami. (3 godz.)
 5. Nowe technologie a uczenie się mózgu – Jak motywować ucznia z wykorzystaniem narzędzi TIK? (3 godz.), Godzina Geniuszu sposobem na odkrywanie pasji i zainteresowań ucznia ( 3 godz.)
 6. Jak zaaranżować przestrzeń, aby sprzyjała uczeniu się? (2 godz.)

Proponujemy również obserwacje i omówienie lekcji, na których będą wdrażane zasady neurodydaktyki.

Czas realizacji programu do uzgodnienia. Istnieje możliwość wyboru warsztatów zgodnie
z potrzebami szkoły.

Koszt do uzgodnienia w zależności od liczby godzin.

Organizator
V. Panfil-Smolińska
te. 52 349-31-50 w.50
e-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl