Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Nauczyciele z pasją

Jakub Błaszak, Małgorzata Kowalska-Tuszyńska, Sandra Kurdynowska, Sandra Wawrzyniak  uzyskali zaszczytny tytuł Nauczyciel z pasją. Wyróżnieni: Gizela Kaźmierczak, Aleksandra Kuczborska, Ewelina Matalewska, Monika Sikora.

 

Laureaci brali udział w konkursie  Nauczyciel z pasją organizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.  Bardzo serdecznie gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz nieustającej pasji – niech uskrzydla!

 

Jak ocenić czyjąś pasję? Niemal niemożliwe! Wszyscy biorący udział w konkursie pokazali, jak własne zainteresowania można przełożyć na pracę z uczniami, na ich naukę, wychowanie, rozwój. I choć jury miało jasne kryteria oceny prac konkursowych: promowanie idei rozwijania własnych pasji, oryginalność przedstawienia informacji o swojej pasji, przełożenie własnej pasji na pracę zawodową, znaczenie pasji nauczyciela w życiu szkoły, poprawność językowa, estetyka prezentacji tematu, atrakcyjność, to i tak trudno było dokonać wyboru.

 

Warto poznać bliżej nauczycieli z pasją, nietuzinkowych ludzi, przyjaciół uczniów, stąd idea przedstawienia sylwetek wszystkich wyróżnionych w czasopiśmie UczMy oraz na stronie internetowej KPCEN w Bydgoszczy. Spotkamy się przy okazji oficjalnego wręczenia dyplomów i nagród, już teraz zapraszamy na relację.

 

Organizator konkursu

Anna Rupińska

 

Oprac. A. Rupińska