Edukacja

Przerwa między zajęciami
Przerwa między zajęciami

Nauczyciele konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy podwyższają kwalifikacje z TIK

Dziesięciu nauczycieli konsultantów uczestniczyło w szkoleniu Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej, które odbyło się od 20 do 25 sierpnia 2018 roku w Runowie Krajeńskim.  Celem warsztatów było podwyższenie kwalifikacji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

 Szkolenie zostało zorganizowane na zlecenie Toruńskiej Agencji  Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 Szkolenie kończyło się egzaminem, który składał się z testu i części praktycznej. Uczestnicy otrzymali zaświadczenie o jego ukończeniu i oczekują na certyfikaty.

 

Przerwa między zajęciamiTworzenie filmu instruktażowegoUczestnicy z otrzymanymi zaświadczeniami