Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Nauczyciele konsultanci KPCEN w Bydgoszczy podnoszą kompetencje cyfrowe

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy od 1 do 3 września 2020 roku dla grupy pierwszej oraz od 7 do 9 września 2020 roku dla grupy drugiej  odbyło się szkolenie  Praca zdalna nauczyciela konsultanta organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu.

 

Zajęcia prowadzili Mirosław Ziętarski  i Marcin Czyżuk  z Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania WSB w Toruniu. Szkolenie rozwinęło kompetencje cyfrowe nauczycieli konsultantów. Poznali edukacyjne narzędzia i aplikacje webowe, m. in narzędzia Google: dokumenty, arkusze i prezentacje, ankiety i testy, aplikacje do tworzenie edukacyjnych zasobów multimedialnych, narzędzia do tworzenia ćwiczeń i testów – quizlet, kahoot,  wirtualne tablice – padlet, animacje – powtoon, narzędzia do tworzenia grafiki – canva. Praca przebiegała na platformie ClickMeeting, narzędziu do dydaktyki zdalnej, na którym nauczyciele konsultanci będą prowadzić formy doskonalenia online: konsultacje, konferencje, warsztaty, sieci współpracy. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą także wspierać dyrektorów i nauczycieli w pracy zdalnej z uczniami.

Oprac. I. Zduńczuk