Edukacja

Nauczyciele biologii wymieniają doświadczenia

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie interesujących rozwiązań metodycznych oraz promowanie dobrych praktyk, to główne cele Forum edukacyjnego Nauczyciele-Nauczycielom, które odbyło się 3 marca 2022 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Uczestnikami forum byli nauczyciele biologii szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy  pozyskali inspirujące pomysły na lekcje z zastosowaniem obserwacji i eksperymentów biologicznych.

 

Swoimi pomysłami w tym zakresie podzielili się nauczyciele biologii:

  • Iwona Załęcka z VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy
  • Jolanta Reszkowska z IV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy
  • Piotr Kalinowski z Zespołu Szkół w Nowem
  • Mirosław Koczwara, długoletni doradca metodyczny KPCEN w Bydgoszczy.

 

Uczestnicy forum otrzymali wiele ciekawych inspiracji do pracy z uczniami w zakresie m.in.  przygotowania i przeprowadzenia doświadczeń pozwalających  na wykrycie  mikroorganizmów w kuchni, prowadzenia obserwacji aktywności życiowej dżdżownicy, prac badawczych uczniów, obserwacji fenologicznych na lekcjach biologii.

 

W forum uczestniczyła również pani Dorota Dorota Olszewska–Pawlaczyk, trener technik przyspieszonego uczenia się, która przedstawiła zastosowanie mnemotechnik w uczeniu się biologii.

 

Do wystąpień na kolejnym forum, które odbędzie się w przyszłym roku szkolnym, zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby nie tylko pozyskać inspirujące pomysły na lekcje biologii, ale też zaproponować własne rozwiązania metodyczne.

 

W marcu i kwietniu okazję do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem będą mieli jeszcze nauczyciele matematyki, wychowania przedszkolnego, wychowania fizycznego, geografii,  edukacji wczesnoszkolnej  oraz informatyki.
Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie  
https://tiny.pl/9jbm1

 

Oprac. Violetta Panfil-Smolińska