Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Naucz mnie, jak się uczyć

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli innych specjalności zainteresowanych tematem na konferencję on-line połączoną z warsztatami POMÓŻ  MI  ROZWINĄĆ  SKRZYDŁA, NAUCZ  MNIE,  JAK  UCZYĆ  SIĘ, która odbędzie się 4 listopada 2020 roku w godz. 15.30–18.15.

 

 

 Oprac.  G. Szczepańczyk