Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Nasze sukcesy – KPCEN w Bydgoszczy 2021/2022. Niech mówią za nas wydarzenia!

28 czerwca 2022 r. odbyło się podsumowanie pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Dzięki gościnności i życzliwości pani Ewy Jaruzel, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serocku, mogło ono odbyć się w pięknie położonej szkole, w powiecie świeckim, w gminie Pruszcz.

 

Miniony rok szkolny obfitował w naszej placówce w liczne wydarzenia. Najważniejsze spośród nich znajdziecie Państwo w poniższym materiale.

I. Wojewódzkie konferencje m.in.:

 1. Szybko, szybko! Co na to mózg? w ramach Światowego Tygodnia Mózgu z gościnnym udziałem Carla Honoré, kanadyjskiego dziennikarza, światowej sławy publicysty, propagatora ruchu SLOW, w którym wzięło udział blisko 600 dyrektorów i nauczycieli.
 2. Ukraiński uczeń w polskim systemie edukacji. Jak pomóc nauczycielom tworzyć wielokulturowe środowisko uczenia się? Wydarzenie zrealizowano we współpracy z UKW w Bydgoszczy. Odbywało się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (zob. relację).
 3. Szwalbe. Kreator. Lider. Postać z udziałem Krystyny Starczak-Kozłowskiej, autorki książek, oraz przedstawicielami środowiska akademickiego (w tym Akademii Muzycznej) i nauczycielami szkół. Wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (zob.: Szlakiem Andrzeja Szwalbego odc. 1 Ostromecko; odc. 2 Filharmonia Pomorska).
 4. II Cykliczna Konferencja Dydaktyki Matematyki  zorganizowana we współpracy z UKW w Bydgoszczy
 5. Innowacje-inspiracje (konferencja dla dyrektorów przedszkoli)
 6. Egzaminy zewnętrzne z matematyki, j. polskiego, j. obcych, geografii, biologii (we współpracy z CKE)
 7. Forum wymiany doświadczeń Nauczyciele – Nauczycielom (z przedmiotów: biologia, geografia, matematyka, język polski, języki obce, informatyka, muzyka, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna)
 8. Myślimy o przyszłości – doradztwo zawodowe z dalszą perspektywą (konferencja metodyczna)
 9. Uciec czy utknąć? Escape roomy w edukacji (konferencja dla dyrektorów i nauczycieli; zob. zapowiedź)
 10. Po egzaminie język nie ginie (konferencja dla nauczycieli języków obcych)

 

II. Ważne wydarzenia wojewódzkie dla dyrektorów i nauczycieli m.in.:

 1. Zorganizowanie Kujawsko-Pomorskich Igrzysk Lekkoatletycznych dla Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Wydarzenie zrealizowano we współpracy ze Szkołą Podstawową w Brzozie (150 zawodników z 20 szkół województwa kujawsko-pomorskiego). Zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. Przygotowanie arkusza egzaminacyjnego do próbnej matury z matematyki i udostępnienie szkołom we wszystkich województwach (Matura 2023).
 3. Nagranie słuchowiska Nie jest tak, że już się nie boję. Solidarni z Ukrainą.
 4. Opracowanie narzędzia do przeprowadzenia diagnozy sprawności rachunkowej uczniów w klasach IV szkoły podstawowej w województwie kujawsko-pomorskim i opublikowanie wniosków w celu poprawy wyników egzaminów.
 5. Zorganizowanie kursu kwalifikacyjnego dla kadry kierowniczej.
 6. Przeprowadzenie szkoleń w województwie kujawsko-pomorskim dla dyrektorów w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty.
 7. Program online na kanale YouTube Przy herbacie o oświacie poruszający ważne tematy edukacyjne, wychowawcze, psychologiczne (np. Depresja puka do klas, Epoka dziecka zarządzanego, Strach miał wielkie oczy, Ocena nie jest sprawą życia lub śmierci, Egzaminy ….i co dalej)
 8. Uruchomienie bloga dla nauczycieli języka polskiego dobralekcja.edu.pl
 9. Zorganizowanie kursu na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.
 10. Pięć publikacji zwartych: m.in. Łyk świeżego powietrza; Zaurocz się lasem; Urzeknij się rzeką
  – od przeżywania do postaw ekologicznych
  ; Escape Roomy w edukacji. Województwo
  kujawsko-pomorskie. Diagnoza 2021
  (Raport z badań dyrektorów i nauczycieli
  województwa kujawsko-pomorskiego)
  ; Uciec czy utknąć ? Wirtualne Eduroomy;
 11. Zaprojektowanie mobilnego Escape Roomu Lokomotywa.

 

 

III. Inne przedsięwzięcia:

 1. Zebranie środków finansowych na zakup i zamontowanie latarni przed budynkiem KPCEN w Bydgoszczy (zob. Uroczyste odsłonięcie latarni)
 2. Podpisanie z Rektorem UKW w Bydgoszczy porozumienia o współpracy w zakresie nauk pedagogicznych i nauk ścisłych (zob. relację).
 3. Udział nauczycieli konsultantów w programie Słownik polsko-polski z udziałem prof. Jana Miodka – TVP Polonia.
 4. Powołanie Studia nagrań do realizacji filmów edukacyjnych, szkoleniowych, instruktażowych oraz nagrań głosowych.
 5. Rozwój kanału YouTube – nagranie 70 filmów, słuchowisk, wystąpień konferencyjnych, warsztatów, zapowiedzi, porad, podcastów m.in. z fizyki, TIK, j. polskiego, wychowania fizycznego (np. Rozmowa z rodzicem roszczeniowymDźwiękowe Vademecum Dyrektora, Rozgrzewka głosu w drodze do pracy, Od słowa do słowa, TIK Express, Ćwiczenia nie tylko na ferie). Kanał YouTube KPCEN w Bydgoszczy odwiedziło w minionym roku 23 317 nauczycieli. Mamy 644 subskrybentów.
 6. Nagrania wideo z języka angielskiego w ramach projektu unijnego Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 2.
 7. Utworzenie i prowadzenie w placówce stacjonarnego escape roomu Skarb Wyspy Wielkanocnej (pokój odwiedziło kilkadziesiąt grup nauczycieli z uczniami).
 8. Projekt Dla Jana Pawła II  oraz Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
 9. Udział w pracach grupy Edukacja przy Międzysektorowym Wojewódzkim Zespole ds. Polityki Migracyjnej i Zarządzania Migracjami.
 10. Sfinalizowanie zakupu i zamontowanie latarni przed budynkiem placówki.
 11. Zorganizowanie wizyty studyjnej Edukacja alternatywna – CreoGedania w Gdyni.
 12. Wspieranie Szkół Ćwiczeń w gminie Barcin, Żnin, Osielsko i Niemcz.
 13. Korekta, redakcja i wydanie publikacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Czytamy Norwida na Kujawach i Pomorzu.
 14. Opracowanie I Powiatowej Gry Terenowej z okazji Europejskiego Dnia Języków.
 15. Organizacja  szkolenia branżowego dla nauczycieli zawodu – IVY Technology, PESA
 16. Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli na poziomie A2/B1 cz. 2.

 

IV. Najważniejsze konkursy, festiwale, projekty, programy…

 1. Współorganizacja X edycji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego z serii Wielcy Polacy –   
  gen. bryg. prof. Elżbieta Zawacka na tle historii Polski w XX i XXI wieku.
 2. Współorganizacja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych metodą WebQuestu – XII edycja.
 3. Współorganizacja Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego dla uczniów szkół podstawowych – razem z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 4. Zorganizowanie Wojewódzkiego Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych na zaprojektowanie i wykonanie gry dydaktycznej do nauki języka obcego Grajmy i uczmy się języka obcego.
 5. Udział w programach i projektach, m.in.: Od grosika do złotówki, Leśna skrzynia skarbów, Żabi skok, Ul na Kółkach, Przyjaciele Zippiego, Szkoły i Przedszkola Promujące Zdrowie, Dzień przedsiębiorczości, Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, Smok, czy Smog? Bydgoski Bąbel Matematyczny.
 6. Współorganizowanie I Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki w Języku Obcym 2021 Nastrój się na Święta – na stworzenie miniteledysku.
 7. Zainicjowanie Powiatowego Konkursu Geograficznego Kasper Geograficzny organizowany przez I LO w Inowrocławiu.
 8. Udział w programie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
 9. Udział w projekcie Spacer edukacyjny.
 10. Współorganizowanie Gminnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej Let’s Sing’ 2022.
 11. Webinaria dla nauczycieli języka angielskiego dot.  organizacji międzynarodowych
  projektów językowych w ramach International English Language Teachers Association.

Opracował: R. Preus

 

KPCEN - infografika