Edukacja

Laureaci wraz z opiekunami
Laureaci wraz z opiekunami

Narodowy Dzień Życia

Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje„, to hasło konferencji regionalnej podsumowującej XIII Narodowy Dzień Życia, która odbyła się 30 marca 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

 

Współorganizatorem przedsięwzięcia było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej – Referat Duszpasterstwa Rodzin, Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” – Oddział we Włocławku oraz Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem przyjęli: Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

 

Po Mszy świętej we włocławskiej katedrze odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursów zorganizowanych przez nasze Centrum:

– konkursu dla nauczycieli na scenariusz przedstawienia teatralnego dotyczącego hasła przewodniego,

– konkursu plastycznego Chory i Ja – dla przedszkoli i szkół podstawowych,

-konkursu literackiego na interpretację słów Jana Pawła II Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy konferencji obejrzeli montaż słowno-muzyczny pt. „Oskar i Pani Róża przygotowany na podstawie powieści E.E. Schmitta. Wykonawcami byli uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku i Zespołu Szkół w Zbrachlinie.

Główny cel spotkania to ukazanie wartości każdego życia, rozwijanie postaw empatycznych w stosunku do ludzi mających problemy ze zdrowiem, uwrażliwienie dzieci  i młodzieży na osoby chore.

Dziękujemy nauczycielom, katechetom, wychowawcom, doradcom życia rodzinnego, delegacjom uczniów za tak liczne przybycie i udział w przedsięwzięciu, a gospodarzom za serdeczne i gościnne przyjęcie.   

 

Opracowanie: Aneta Gabryelczyk

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji

 Nauczycieli we Włocławku

tel. (54) 231-33-42 w. 40

www.cen.org.pl.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Aula WSD we WłocławkuEwa Olejnik rozpoczyna konferencjęGoście konferencjiJan Krzysztof Ardanowski-poseł na Sejm RPKatarzyna Zawacka-nauczyciel konsultan KPCEN we Włocławku wita uczestników konferencjilaureaci wraz z opiekunamilaureaci wraz z opiekunamiOgłoszenie wynikówSpektakl Oskar i Pani Róża