Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Napisz do „ UczMy”! Nowe tematy przewodnie

Redakcja Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Oświatowego „UczMy” spotkała się w KPCEN we Włocławku 5 września 2023 r. w celu zaplanowania przewodnich tematów kolejnych numerów  w  roku szkolnym 2023/2024. Tematy te uwzględniają priorytety Ministra Edukacji i Nauki, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz potrzeby środowiska oświatowego.

 

STYCZEŃ/LUTY: Nie ma życia bez wody, termin przesyłania materiałów do 30 października 2023 r.

MARZEŃ/KWIECIEŃ: Szlachetne zdrowie…, termin przesyłania materiałów do 31 grudnia 2023 r.

MAJ/CZERWIEC: Inteligencja ≠ sztuczna, termin przesyłania materiałów  do 29 lutego 2024 r.

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK: Savoir-vivre, termin przesyłania materiałów do 30 kwietnia 2024 r.

 

Numer listopadowo-grudniowy 2023 r., którego przewodnim tematem jest „Przemoc pod lupą”, znajduje się w opracowaniu.

 

Dziękujemy autorom tekstów za współpracę w tworzeniu dwumiesięcznika.

 

Zapraszamy osoby związane z edukacją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na łamach czasopisma „UczMy”. Materiały prosimy przesyłać na adres:

danuta.potrec@kpcen-torun.edu.pl – rejon toruński

d.lancucka@cen.info.pl – rejon włocławski

anna.rupinska@cen.bydgoszcz.pl – rejon bydgoski

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu