Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Na stole i przy stole – jak powinno być?

Zachęcamy do oglądania kolejnego odcinka z cyklu Przy herbacie o oświacie mającego na celu doskonalenie nauczycieli w obszarze dobrych manier i kultury bycia. Materiał do filmu opracowany został przez Wiesławę Wyszyńską i Piotra Szczepańczyka, nauczycieli konsultantów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, przy współpracy pani Marzeny Płachcińskiej, nauczycielki Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy.

 

Link: https://youtu.be/hv01J219wV4

 

Oprac. W. Tomasiak-Wyszyńska