Edukacja

Mój wymarzony zawód – zaproszenie do udziału w konkursie

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje konkurs „Mój wymarzony zawód” dla uczniów 7. i 8. klas szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie u młodych osób aktywnej postawy wobec życia zawodowego poprzez zwiększanie wiedzy i świadomości na temat rynku pracy, zawodów, wymagań pracodawców. Istotne jest, by uczniowie wiedzieli, że decyzje podejmowane na etapie ostatnich klas szkół podstawowych mogą mieć znaczący wpływ na ich przyszłość zawodową.

Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie przesłać do WUP w Toruniu, w terminie od 10 do 30 października 2023 r. wypowiedzi na temat pracy w swoim wymarzonym zawodzie. Zgłoszenie prac odbędzie się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej WUP w Toruniu. Każdy uczestnik będzie mógł przesłać swoje zgłoszenie tylko jeden raz1. Przesłane opisy powinny zawierać podstawowe informacje na temat specyfiki wybranego zawodu, jego charakterystyki (np. kwalifikacje, wykonywane zadania zawodowe, narzędzia wykorzystywane w pracy czy możliwość podnoszenia kwalifikacji itp.) oraz oceny własnych predyspozycji do wykonywania danego zawodu.

Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.

Dla laureatów przewidziano nagrody w postaci laptopów, a dla osób wyróżnionych – tablety.

Ponadto, by docenić wkład i wysiłek pedagogów, nauczyciel zaangażowany w organizację konkursu, którego uczeń zostanie laureatem, otrzyma dyplom-podziękowanie od Dyrektora WUP w Toruniu.

W przypadku pytań, proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Badań i Analiz WUP w Toruniu:

Joanną Cywińską (joanna.cywinska@wup.torun.pl), nr tel. 56 669 39 49,

Mariolą Wilmanowicz (mariola.wilmanowicz@wup.torun.pl), nr tel. 56 669 39 83.

Autor: Łukasz Jaworski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Załączniki:

  1. Ulotka skierowana do uczniów szkół podstawowych
  2. Plakat skierowany do uczniów szkół podstawowych
  3. Regulamin konkursu