Edukacja

Seminarium

Mój pierwszy projekt eTwinning

Bydgoszcz stała się miejscem dwudniowego seminarium Mój pierwszy projekt eTwinning, zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Paulina Kaźmierczak-Majdzińska, nauczycielka konsultantka KPCEN w Bydgoszczy, ambasador eTwinning na województwo kujawsko-pomorskie wystąpiła z prelekcją na temat dobrych praktyk projektowych. Seminarium oraz towarzyszące mu warsztaty miały na celu zapoznanie nauczycieli z użytkowaniem Europejskiej Platformy Edukacji Szkolnej.

 

 

 

Oprac. Paulina Kaźmierczak-Majdzińska