Edukacja

Grafika festiwalu

Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Świątecznej

Zapraszamy nauczycieli języków obcych i uczniów ze szkół podstawowych z powiatów mogileńskiego, żnińskiego oraz Gminy Sicienko do udziału w Międzypowiatowym Festiwalu Piosenki Świątecznej pod nazwą „Nastrój się na Święta”. Organizatorami Festiwalu są nauczyciele języków obcych szkół podstawowych działający w ramach sieci współpracy i samokształcenia Nauczycielski Klub Języków Obcych – NKJO. 

 

 

Sandra Kurdynowska

doradca metodyczny 

KPCEN w Bydgoszczy