Edukacja

Gala wręczenia nagród laureatom Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Świątecznej w Języku Obcym Nastrój się na Święta
Gala wręczenia nagród laureatom Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Świątecznej w Języku Obcym Nastrój się na Święta

Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Świątecznej w Języku Obcym

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się gala wręczenia nagród laureatom Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Świątecznej w Języku Obcym „Nastrój się na Święta”, który został zorganizowany przez nauczycieli języków obcych szkół podstawowych z terenu powiatów mogileńskiego, żnińskiego i Gminy Sicienko, działających w ramach sieci współpracy i samokształcenia Nauczycielski Klub Języków Obcych – NKJO.

 

Pomysłodawcą konkursu była Agnieszka Żarnowska, nauczycielka języka angielskiego i polskiego ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie. Koordynatorem sieci NKJO jest doradca metodyczny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli Bydgoszczy  i nauczyciel języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie Sandra Kurdynowska. Za organizację gali była również odpowiedzialna nauczycielka konsultantka KPCEN w Bydgoszczy Justyna Adamska.

 

W festiwalu udział wzięło 15 uczestników (soliści i zespoły) ze szkół podstawowych w: Jeziorach Wielkich, Kruszynie, Samsiecznie, Słębowie, Szczepanowie i Strzelewie. Uczniowie wykonali piosenki w następujących językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, ukraińskim i rosyjskim. Podczas oceny wykonawców jury wzięło pod uwagę następujące kryteria: poprawność intonacji i czystość linii melodycznej, emisję głosu, dykcję, poprawność fonetyczną i leksykalną śpiewanego tekstu oraz użycie strojów, rekwizytów, scenografię, a także ogólny wyraz artystyczny prezentacji wokalnej.

 

Oprócz laureatów, ich opiekunów i rodziców w gali udział wzięli sponsorzy nagród: dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Robert Preus, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start” Radosław Migdalski. Galę zaszczycił również swoją obecnością dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Woźnieckiego w Jeziorach Wielkich Krzysztof Laskowski.

 

Do wystąpień festiwalowych uczniów przygotowali: Agnieszka Żarnowska,  Małgorzata Stefaniak, Elżbieta Żak, Marta Dąbrowska i Joanna Mazur-Najdowska (SP  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie), Anna Surdej (SP im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie), Sławomira Arent (SP im. Kazimierza Woźnieckiego w Jeziorach Wielkich),  Sandra Kurdynowska,  Danuta Sudak, Sławomir Chmielewski, Romuald Wiśniewski (SP im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie), Magalena Nakielska-Krzemińska (SP im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczepanowie) oraz Ewa Lewandowska (SP im. Anny i Alfreda Krzyckich w Słębowie).

 

Opracowała: Sandra Kurdynowska

 

Gala wręczenia nagród laureatom Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Świątecznej w Języku Obcym Nastrój się na ŚwiętaGala wręczenia nagród laureatom Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Świątecznej w Języku Obcym Nastrój się na ŚwiętaGala wręczenia nagród laureatom Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Świątecznej w Języku Obcym Nastrój się na ŚwiętaGala wręczenia nagród laureatom Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Świątecznej w Języku Obcym Nastrój się na Święta