Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Matura od 2023 – informatyka

KPCEN w Toruniu zaprasza 13 XII 2022 na szkolenie Maturalne ABC – informatyka – formuła egzaminu od 2023 r. : https://tiny.pl/wds4g

 

W planie:

  • zmiany w strukturze egzaminu maturalnego na rok szkolny 2022/2023;
  • zmiana wymagań ogólnych i szczegółowych w zakresie egzaminu maturalnego na rok szkolny 2022/2023;
  • lista środowisk, programów użytkowych i języków programowania na egzaminie maturalnym w 2023 roku;
  • rodzaje i formy zadań egzaminacyjnych oraz przydatność poszczególnych rodzajów zadań do sprawdzania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
  • przyporządkowywanie do zadań egzaminacyjnych wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
  • analiza zasad oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych.

Więcej informacji udziela Grażyna Szabłowicz-Zawadzka: nr tel. 881-93-43-50, e-mail: grazyna.zawadzka@kpcen-torun.edu.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu