Edukacja

Uczestnicy konkursu „Na zachód od Odry”
Uczestnicy konkursu „Na zachód od Odry”

Literacko-Muzyczny Konkurs Języka Niemieckiego Na Zachód od Odry

Po raz dziewiąty w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbył się Literacko-Muzyczny Konkurs Języka Niemieckiego Na Zachód od Odry. Blisko stu uczestników z ponad dwudziestu szkół podstawowych naszego regionu prezentowało się w dwóch kategoriach: piosence i recytacji. Uczestnicy konkursu w swoich wystąpieniach przedstawili wokalne i recytatorskie talenty w języku niemieckim.

 

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki. Imprezę wpierał także Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, swoją obecnością zaszczycił Centrum attaché kulturalny Giuseppe Lo Coco.

 

Jury wyłoniło następujących laureatów:

  • Laureaci w kategorii recytacja:

I miejsce: Oliwia Budzyńska – Szkoła Podstawowa im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym,

II miejsce: Zuzanna Rutkowska – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu,

III miejsce: Lidia Golis – Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku.

 

  • Laureaci w kategorii piosenka:

I miejsce: Izabela Wawrzyniak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. Łokietka w Brześciu Kujawskim,

II miejsce: Kinga Palmowska i Noemi Gehrke Szkoła Podstawowa im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym,

III miejsce: Natalia Dobrowolska – Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu.

 

 

Oprac. Agata Antkowska

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

we Włocławku

(54)231 33 42 wew. 40

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.org.pl.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Attaché kulturalny Konsulatu Niemiec w Gdańsku Giuseppe Lo CocoLaueratka konkursu Na Zachód od Odry w kategorii piosenkaLaueratka konkursu Na Zachód od Odry w kategorii recytacjaUczestnicy konkursu Na Zachód od OdryWreczenie dyplomów opiekunom uczestników konkursu Na Zachód od OdryWręczenie dyplomów członkom jury konkursu Na Zachód od OdryWystąpienie Teresy Więczkowskiej starszego wizytatora Kuratorium OświatyWystęp dzieci z Przedszkola Publicznego nr 25 we WłocławkuWystęp laureatek konkursu Na Zachód od Odry w kategorii piosenkaZwycięzcy konkursu Na Zachód od Odry w kategorii piosenka