Edukacja

Logotyp - Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Licencja na czytanie VI. Komizm i ironia w literaturze – konferencja online Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu serdecznie zaprasza do udziału w szóstej konferencji z cyklu Licencja na czytanie. Tegoroczna edycja nosi tytuł: Komizm i ironia w literaturze. Wydarzenie odbędzie się w formie online 19 kwietnia 2023 r. (środa), godz. 14:30-16:45.

 

Uchwałą Sejmu RP rok 2023 został ustanowiony Rokiem Aleksandra Fredry. Chcąc uczcić słynnego komediopisarza, jednego z tegorocznych Patronów, Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu postanowiła kolejną edycję konferencji Licencja na czytanie poświęcić komizmowi i ironii w literaturze. Konferencja jest adresowana zarówno do nauczycieli polonistów, bibliotekarzy, jak i wszystkich, którym nie jest obca tematyka literacka i komediowa.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja, liczba miejsc ograniczona.

Program konferencji

Formularz rejestracyjny

Informacje dotyczące zaplanowanych wystąpień:

 

Anatomia Fredrowskiego humoru – dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK

Referat będzie próbą charakterystyki twórczości A. Fredry w kontekście komizmu, który traktowany jest jako kategoria estetyczna (H. Bergson, Z. Lissa, A. Główczewski), pozwalająca uchwycić czytelnikowi wiedzę także na temat rzeczywistości pozatekstowej. W komediach, prozie, frywolnych tekstach hrabiego Fredry (np. „Piczomira Królowa Branlomanii. Tragedya w trzech aktach”) śmieszy nie tylko to, co wydaje się być komiczne w dosłownym tego słowa rozumieniu (ludzkie typy, sytuacje, szermierki słowne), ale także i to, co stanowi integralny element XIX-wiecznej kultury, w tym przede wszystkim obyczajowość, wzorce myślenia. Punktem odniesienia prezentowanych w referacie zagadnień będzie, między innymi, pamiętnik A. Fredry „Trzy po trzy”, mający formę zdystansowanej i niepozbawionej melancholii autoprezentacji osoby nieprzeciętnej. Fredro hołduje prawom ludzkim. Komizm w jego wydaniu jest bliski komizmowi Michała Montaigne’a, a niekoniecznie oświeceniowym modelom, wypracowanym przez Moliera, Zabłockiego czy Bohomolca. Komizm autora Męża i żony nie jest wolny od pobłażania naszym słabościom, stroni od prostego dydaktyzmu, a zatem nie ma charakteru zabiegu poddającego krytycznemu osądowi ludzkie zachowanie. Czy w związku z tym wciąż może pobudzać nas do refleksji nad słabością, niepozbawioną uroku, kondycji człowieka?

Jak śmieszy, jeśli nie śmieszy” – słów kilka o ironii, komizmie (i nie tylko) w literaturze szkolnej – Maria Guzowska i Katarzyna Fiałkowska

Celem naszego wystąpienia jest przybliżenie terminologii związanej z komizmem czy ironią (i nie tylko) w ujęciu teoretycznym, ale i praktycznym. Jako polonistki zaglądamy do małych światów bohaterów utworów literackich omawianych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Zastanawiamy się, co w nich (nie)śmieszy uczniów. Pokazujemy elementy komiczne w sposób tradycyjny i nowoczesny, by zaciekawić i dotrzeć do młodych odbiorców literatury. Mamy przygotowane autorskie pomysły ćwiczeń czy zabaw, które można wykorzystać podczas pracy z proponowanymi przez nas tekstami.

Boki zrywać, czyli komizm i ironia w literaturze współczesnej Marta Matyszczak

Opowieść o współczesnej literaturze – polskiej i zagranicznej, gatunkowej i głównego nurtu – pod kątem występującego w niej poczucia humoru. Co nas śmieszy? Dlaczego teksty zabawne są postrzegane jako te gorsze? Jak rozbawić czytelnika? Wszystko to podparte przykładami, że koń by się uśmiał.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej Biblioteki