Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z Nadleśnictwem Żołędowo, Urzędem Miasta Bydgoszcz i Przedszkolem Niepublicznym „Tęcza” w Bydgoszczy organizuje XIII edycję projektu edukacyjnego LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW.

 

Nauczyciele, którzy z dziećmi z przedszkoli i klas I–III szkół podstawowych będą realizować główne założenia projektu, zmierzają w kierunku osiągnięcia założonych celów:

  • Poznawanie środowiska przyrodniczego lasu i jego ekosystemów

 

  • Przyzwyczajanie dzieci do pozytywnych zachowań mających na celu ochronę lasu

 

  • Odkrywanie korzyści zdrowotnych wynikających z obcowania z przyrodą

 

  • Wyrabianie nawyków proekologicznych.

Do realizacji projektu w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiło 26 przedszkoli i 11 szkół. Łącznie w projekcie bierze udział ponad 3500 dzieci.

Podejmowane działania na pewno zaowocują w przyszłości dbałością o czystość w lesie, szacunkiem dla mieszkańców lasów i pokorą wobec przyrody. Pamiętajmy, że jesteśmy cząstką tej przyrody i w pełni od niej zależymy.

 

Oprac: Grażyna Szczepańczyk