Edukacja

Kwietniowi Antypiraci - logotyp akcji

Kwietniowi Antypiraci w pokoju zagadek – tworzymy escape room o prawach autorskich

Zapraszamy szkoły i biblioteki do udziału w VI edycji ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci. Celem organizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku akcji jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej własności intelektualnej i praw autorskich oraz inspirowanie nauczycieli do wykorzystywania innowacyjnych metod pracy z uczniami. Nauczyciel kierujący pracą zespołu uczniów w akcji będzie pełnił rolę koordynatora szkolnego. Może nim zostać nauczycielka i nauczyciel każdego przedmiotu, zwłaszcza nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego, informatyki, techniki.

 

Do zadań koordynatora szkolnego będzie należało:

  1. Zebranie w swojej szkole zespołu 3-8 uczennic i uczniów chcących uczestniczyć w akcji
  2. Zarejestrowanie zespołu na stronie akcji TUTAJ
  3. Zapoznanie się z zamieszczonymi na stronie akcji materiałami, zdecydowanie które udostępnić uczniom
  4. Udział razem z zespołem uczniów w bezpłatnym seminarium online, w którym poszerzycie wiedzę merytoryczną dotyczącą praw autorskich i własności intelektualnej oraz zyskacie techniczne umiejętności dotyczące tworzenia escape roomów
  5. Koordynowanie pracy zespołu przygotowującego własny escape room
  6. Udostępnienie/opisanie zrealizowanego projektu na stronie Kwietniowych Antypiratów
  7. Zgłoszenie w swojej szkole zrealizowanej innowacji pedagogicznej
  8. Kontakt z koordynatorem ogólnopolskim.

Escape room (pokój zagadek), który będzie efektem pracy zespołu może w całości dotyczyć zagadnień związanych z prawem autorskim i własnością intelektualną lub mieć charakter międzyprzedmiotowy. Nagrodą za włożoną pracę jest satysfakcja ze zrealizowanego zadania i zaprezentowanie wyników na ogólnopolskim forum.

Na ogólnopolskiej mapie Kwietniowych Antypiratów 2022 zamieszczonej na stronie akcji zostaną naniesione informacje o wszystkich zespołach uczestniczących w akcji.

oprac. Anna Puścińska, KPCEN we Włocławku