Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą

W piątek, 14 maja 2021 roku, zakończyła się kolejna edycja kursu kwalifikacyjnego w zakresie zarządzania oświatą.

 

Najwytrwalsi uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Słuchacze pozytywnie zaliczyli wymagane programem kursu zajęcia oraz odbyli praktyki kierownicze. Uwieńczeniem było napisanie pracy dyplomowej. Zostały w nich poruszone ciekawe tematy z zakresu funkcjonowania placówki oświatowej, jej kierowania i pracy z zespołem.

 

Zajęcia w tej edycji kursu, mimo że odbywały się w okresie pandemii, zostały przeprowadzone stacjonarnie. Podczas spotkań obowiązywał bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie dystansu. Każdy uczestnik zobowiązany był do złożenia podczas każdego zjazdu oświadczenia COVID-19 o stanie zdrowia. Przestrzegano zasad obowiązujących na terenie KPCEN w Bydgoszczy w okresie pandemii.

 

Uroczystość wręczenia świadectw (również z zachowaniem wymogów sanitarnych) z udziałem dyrektora KPCEN w Bydgoszczy Roberta Preusa była także okazją do wymiany doświadczeń po kursie. Uczestnicy spotkania podzielili się nowymi doświadczeniami, nawiązując do ostatniego okresu zawieszenia zajęć w szkołach.

 

Serdecznie gratulujemy absolwentom kursu. Życzymy wielu sukcesów i satysfakcji w niełatwej pracy, jaką jest kierowanie i zarządzanie placówką oświatową.

 

Jednocześnie zapraszamy zainteresowanych do uczestnictwa w nowej edycji kursu kwalifikacyjnego w zakresie zarządzania oświatą w roku szkolnym 2021/2022.

 

Oprac. G. Nazaruk

 

Podziękowania nauczycieli, fot. N. DziekaniakUczestnicy kursu kwalifikacyjnego w zakresie zarządzania oświatą, fot. N. Dziekaniak