Edukacja

Ciekawe miejsca Kujaw i Pomorza, autor zdjęcia A. Kiernicka
Ciekawe miejsca Kujaw i Pomorza, autor zdjęcia A. Kiernicka

„Kujawsko-Pomorskie – tu nie ma czasu na nudę!”

W maju i w czerwcu uczniowie z Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, przy wsparciu nauczycieli szkoły szpitalnej, zrealizowali międzyprzedmiotowy projekt: „Kujawsko – pomorskie – tu nie ma czasu na nudę”. Poznawali najbliższe środowisko, specyfikę swojego regionu i miasta,  rozwijali więzi związane z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej oraz wzbogacali wiedzę o rodzinnej miejscowości i regionie. Nad działaniami uczniów czuwali nauczyciele: języka polskiego, matematyki, edukacji wczesnoszkolnej oraz pozalekcyjnych zajęć wychowawczych. Ponieważ długotrwała choroba i pobyt w szpitalu mocno ograniczają, a czasem uniemożliwiają podróżowanie dzieci, ciekawe wędrówki uczniowie odbywali palcem po mapie i on-line.

 

Odwiedziliśmy Wenecję, Paryż, Rzym, i Amerykę. Podziwialiśmy zabytki i ciekawe miejsca. Poznawaliśmy słowa i słówka z lamusa naszych dziadków. Uczniowie i rodzice uczestniczyli w stworzeniu słownika wyrażeń i zwrotów, które pamiętają z dzieciństwa, ale obecnie nie są już używane. Dowiedzieliśmy się co znaczą słowa: antrejka, ryczka, szneka z glancem, bratnik i wiele innych.

 

Kosztowaliśmy i ozdabialiśmy toruńskie pierniki, słuchaliśmy mazurków Chopina, podziwialiśmy bydgoski skarb. Przypomnieliśmy sobie, jak wyglądają regionalne stroje ludowe, poznaliśmy zwyczaje związane z obchodzeniem różnych świąt. Wykonywaliśmy również obliczenia odległości między miejscowościami, korzystaliśmy z legendy mapy, określaliśmy liczbę ludności. Wykorzystując długopisy 3D, zaprojektowaliśmy pamiątki związane z naszym regionem. Uczniowie wykonali także plakaty związane z naszym województwem. Powstały bardzo ciekawe prace plastyczne ukazujące najpiękniejsze miejsca naszego województwa. Zostały one wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w korytarzu szpitala.

 

Wszyscy uczestnicy zajęć, w ramach których realizowaliśmy założenia projektu, z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem odkrywali uroki naszego regionu. Wspólnie wytyczyliśmy kierunki dalszych, ciekawych podróży.

 

opracowanie: Katarzyna Sypniewska

 

Ciekawe miejsca Kujaw i Pomorza, autor zdjęcia A. KiernickaPiernikowe spotkanie, autor zdjęcia A.KiernickaPiernikowe spotkanie, autor zdjęcia K. SypniewskaPiernikowe wytwory, autor zdjęcia K. SypniewskaPlakat , autor zdjęcia A.KiernickaPlakat słówka z lamusa, autor zdjęcia A. KiernickaPlakat- województwo w skali, autor zdjęcia J. RocławskaPlakat, autor zdjęcia A.KiernickaPrace wykonane długopisami 3D, autor zdjęcia K. SypniewskaStroje ludowe-kolorowanki, autor zdjęcia K. SypniewskaWystawa prac dzieci, autor zdjęcia K. SypniewskaWystawka książek o tematyce Kujaw i Pomorza, autor zdjęcia K.Sypniewska