Edukacja

Logo BETT SHOW w Londynie

Kujawsko-Pomorskie na targach BETT SHOW w Londynie

BETT Show  w Londynie należą do największych na świecie targów edukacyjno-technologicznych, skupiających 850 wiodących firm z branży technologii edukacyjnych, 103 nowe startupy edukacyjne i ponad 34.700 uczestników (reprezentujących 131 krajów). Odbywają się raz w roku w Londynie, od ponad 30 lat. 

 

Pod koniec stycznia bieżącego roku w targach edukacyjnych uczestniczyły osoby, które w samorządzie województwa kujawsko-pomorskiego zajmują się edukacją i cyfryzacją, w tym nauczyciele konsultanci z KPCEN w Toruniu, Bydgoszczy i we Włocławku.

 

Podczas „BEET SHOW” uczestnicy brali udział w ciekawych pokazach, wykładach, obserwacjach i przeglądach, w tym m.in. zastosowania wirtualnej rzeczywistości w nauczaniu (Platforma HTC Vive), demonstracji nowych zagrożeń związanych z cyberprzestępczością, przykład innowacyjnego biznesu prowadzonego przez RS Components w kontekście szkolnictwa zawodowego. Podczas pobytu na targach skoncentrowano się głównie na potrzebach szkół w zakresie cyfryzacji (przegląd rynku) oraz na zastosowaniu wirtualnej rzeczywistości w nauczaniu. Ciekawymi rozwiązaniami okazały się propozycje gier i zabaw przygotowane przez światowe firmy z myślą o dzieciach i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijających zainteresowania, np. matematyczne czy historyczne. 

 

Na szczególną uwagę zasługiwała oferta wielu firm związana z rozwijaniem umiejętności kodowania i programowania rozwijającymi procesy poznawcze i intelektualne. Tematem przewodnim targów niewątpliwie była automatyka, robotyka i rozszerzona rzeczywistość. Stąd też na targach obecność wielu osób związanych z edukacją, dyrektorów szkół, wykładowców, nauczycieli i uczniów poszukujących nowoczesnych rozwiązań.

 

Podczas Bett Show 2018 w Londynie uczestnicy targów zapoznali się z szerokim zakresem rozwiązań technologicznych w edukacji, a także uczestniczyli w wykładach innowatorów ze świata nauki i nowych technologii. 

 

Podczas pobytu w Anglii delegacja odwiedziła największy cmentarz Lotników Polskich w Newark-on Trent, gdzie złożono okolicznościowy wieniec na grobie Władysława Raczkiewicza, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wojewody pomorskiego.

 

Targi BETT to czas intensywnej wymiany doświadczeń, idei, informacji i technologii. Dzięki połączeniu kompetencji, doświadczeniu i pasji nauczycieli z nowoczesną technologią tworzy się świadoma kadra przyszłości pozwalająca wspólnie rozwijać kompetencje i zainteresowania uczniów budując nowe społeczeństwo oparte na innowacyjności. W procesie edukacji ważny jest zarówno aspekt historyczny i społeczny, jak i wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych. 

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie wdraża nowoczesne rozwiązania informatyczno-technologiczne, wyposażając szkoły i placówki w sprzęt multimedialny, np. tablice interaktywne, pracownie stacjonarne (KPCEN-y Bydgoszcz, Toruń, Włocławek) i mobilne – wypożyczane szkołom. Ten nowoczesny sprzęt można wzbogacać, aby lekcje w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych były bardziej interesujące dla uczniów. Stąd powstała inicjatywa udziału w targach, podczas których mogliśmy zaobserwować najnowocześniejsze osiągniecia w dziedzinie technologii edukacyjno-informatycznych.

 

Targi edukacyjne Bett Show 2018 z bogatym programem, atmosferą, inspirującymi do myślenia sesjami pozwalały znaleźć inspirację, poznać najnowsze technologie i innowacje w procesie nauczania, a także sprzyjały rozmowom na temat przyszłości edukacji, priorytetu kujawsko-pomorskiego.

 

Opracowanie: 

Agata Antkowska

KPCEN Włocławek

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.org.pl.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

elementy do konstruowania robotówjedno ze stoisk targowychmożliwości w programowaniurobotytargi edukacyjne ofertazestaw do programowaniazestaw edukacyjny