Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy placówką akredytowaną

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przyznał akredytację Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, dla którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Wydarzenie poprzedziło złożenie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wniosku oraz stosownej dokumentacji przez dyrektora placówki. Odbyło się także spotkanie Zespołu akredytacyjnego z kierownictwem placówki. Członkowie Zespołu dokonali analizy dokumentacji związanej z doskonaleniem nauczycieli oraz zapoznali się z obowiązującymi w KPCEN procedurami, bazą placówki oraz wyposażeniem dydaktycznym.

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, po rozpatrzeniu wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji i zapoznaniu się z oceną działalności placówki przeprowadzoną przez Zespół akredytacyjny, orzekł, iż  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy spełnia warunki wymagane do uzyskania akredytacji, określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Akredytacja stanowi potwierdzenie, że Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.

 

Oprac. A. Rupińska