Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY INSTYTUCJĄ WSPIERAJĄCĄ SZKOŁY ĆWICZEŃ

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy kolejny rok współpracuje ze Szkołami Ćwiczeń w Gminie Barcin (Szkołą Podstawową nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie) w Gminie Żnin (Szkołą Podstawową nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie) oraz w Gminie Osielsko (Szkoła Podstawowa w Niemczu oraz Szkoła Podstawowa w Osielsku). Szkoły te zostały wyłonione w konkursie II edycji projektu Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zadaniem naszej placówki jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli szkół ćwiczeń w zakresie metod i form pracy dydaktycznej w obszarze języków obcych, matematyki przyrody (biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody) oraz TIK.

 

W ramach współpracy nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni KPCEN w Bydgoszczy występują jako eksperci oraz biorą udział w konferencjach metodycznych, sieciach współpracy i samokształcenia, udzielają wskazówek metodycznych nauczycielom przygotowującym scenariusze lekcji pokazowych oraz w nich uczestniczą, a także udzielają informacji zwrotnej prowadzącym je nauczycielom. Ponadto są otwarci na wszelkie potrzeby nauczycieli Szkół Ćwiczeń, udzielając im wsparcia metodycznego.

 

Oprac. Violetta Panfil-Smolińska